Kraks Blå Bog

 

ANDREASEN Uffe mag.art., fhv. ambassadør, R.p.p.; f. 9/6 1943 i Grindsted; søn af civilingeniør Arne Andreasen (død 2001) og Karen f. Christensen (død 1962).

Student (Falkonergården) 1962; mag. art. (alm. og sml. litteraturhistorie) 1969; kandidatstipendiat (Kbhs Univ.) 1970, seniorstipendiat (smst.) 1973.

Lektor ved Kiels Univ. 1977; redaktør, Gyldendals Forlag 1979; kulturråd i Udenrigsmin. 1986; kultur- og presseråd ved Ambassaden i Paris 1988-98, till. Danmarks faste repræsentant ved UNESCO i Paris m. titel af overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister 1989-98; ministerråd i Udenrigsmin. 1998; opretter af www.denmark.dk og det interministerielle informationssamarbejde ProDan 2000; chefkonsulent i Udenrigsmin. 2001; ambassaderåd (presse og kultur) ved Ambassaden i Berlin 2001-09; chefkonsulent ved Public diplomacy-afd. i Udenrigsministeriet 2009-2012; Danmarks ambassadør ved UNESCOs Styrelsesråd 2009-13 (vicepræsident siden 2013).

Ekstern lektor v. Kbhs Univ. 1999-2000.

Formand f. Bakkehuset Dansk Litteraturforening 1982-87, Udenrigs- og Kulturmin.s Kulturformidlingskomité 1989-94, Kunstrådets Repræsentantskab 2008-11, Golden Days 2010-13; medl. af best. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1986-89 og igen fra 2012, Association France-Danemark og Fondation Danoise 1988-98, Regeringens År-2000 Fonden 1999-2001 og Kunstrådets internat. udvalg 2003-04.

Igangsætter af de dansk-tyske kulturprogrammer Berlinaut, Kulturbro-Fehmern-Bælt og Re:connect.

Har skrevet og udg.: Poul Møller og Romantismen (1973); Romantismen 1824-40 (1974); Politikens Dansk Litteraturhistorie bd. 3 1840-70 (1976); Corsaren 1-7 (1977-81); Kjøbenhavns flyvende Post 1-4 (1980-83); Poul Chievitz: Fra Gaden (1991); Focus on Denmark (2001); Denmark – gateway to the Baltic Sea region (2001, 2. udg. 2002); Diplomati og globalisering. En introduktion til Public Diplomacy (2007).

Medudg. af: Kritiske Tekster 1-7 (1972); Gyldendals Periodeserie; M A Goldschmidts Dagbøger 1-2 (1987). Redaktør ved: Dansk Biografisk Leksikon 1-16 (1979-84); Danske Klassikere (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1986-89).

Udenlandske ordener: Bu.M.R.1.; F.A.L.3.; F.N.F.4.; Ru.T.Tj.2

 

 

E-mail: uffe@uffeandreasen.dk

 

Internet: www.uffeandreasen.dk