Politiken, august 2013

Danmarks bestyrelsesmedlem ved FN-organisationen for kultur, kommunikation og undervisning, Unesco i Paris, ambassadør Uffe Andreasen, er efter indstilling fra USA, Frankrig og England valgt til ny næstformand for Unesco’s parlamentariske forsamling.

Han tiltræder sin nye tillidspost i dag.

To særdeles vigtige sager står på forsamlingens dagsorden i dette efterår. Det er dels USA’s trussel om at trække sig fra Unesco med baggrund i organisationens beslutning om at optage Palæstina. Det raser man over i Israel, og nu er amerikanerne som en reaktion herpå måske på vej ud af FN-samarbejdet i Paris. Det vil både betyde et stort politisk tab og en betragtelig reduktion af Unesco’s budget.

Det andet hovedspørgsmål bliver at forsvare ytringsfrihedsprogrammet mod angreb fra en række nationer – ikke mindst Brik-landene, Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Uffe Andreasen, 70, har været dansk udsending til Unesco siden 2009. Her sidder han på et fællesnordisk mandat., der udløber ved årets udgang.