Kunstrådets repræsentantskab

PRESSEMEDDELELSE
12. marts 2008
NY FORMAND FOR KUNSTRÅDETS REPRÆSENTANTSKAB
Kulturminister Brian Mikkelsen har udpeget ambassaderåd Uffe Andreasen som ny formand for Kunstrådets repræsentantskab for perioden frem til 31. oktober 2011. Uffe Andreasen er uddannet litteraturhistoriker. Han har gennem mange år arbejdet med formidlingen af dansk kunst og kultur; siden 2001 som presse- og kulturråd på den danske ambassade i Berlin. Uffe Andreasen er desuden forfatter til en række bøger; senest udgav han i 2007 Diplomati og Globalisering om public diplomacy.
Kunstrådets formål er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kunstrådets repræsentantskab har til opgave at udpege medlemmer til Kunstrådet og dets fagudvalg og i øvrigt følge Kunstrådets virksomhed. Repræsentant-skabet rummer en bred vifte af medlemmer udpeget af Kunstlivets organisationer og institutioner samt af Folketingets partier.
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler: “Med Uffe Andreasen får vi en formand, der kan samle trådene og sikre en frugtbar debat i repræsentantskabet. Han har, i bogsta-veligste forstand, lang diplomatisk erfaring og en dyb kærlighed til og viden om alle aspekter af dansk kunst og kultur. Samtidig har det været vigtigt for mig, at den nye formand har et skarpt blik for, at et levende dansk kunstliv må være stærkt integreret på den internationale scene.”
KULTURMINISTERIET