Diplomati og globalisering. Lektørudtalelse

    <?php shailan_dropdown_menu(atikler); ?>
   Lektørudtalelse (07/39) 2 687 361 4 (H) 85 Liii;11 Andreasen, Uffe: Diplomati og globalisering : en introduktion til pub- DBC lic diplomacy I Uffe Andreasen. – Museum Tusculanum. – 158 sider. – DK 32.71

 

   Anvendelse/målgruppe/niveau Bogen introducerer det forholdsvis nye begreb public diplomacy – offentlig diplo-mati, som globaliseringen har været med til at fremme som et redskab i udenrigs-politikken. Bogen finder sin målgruppe blandt politisk og samfundsmæssigt interesserede og på de højere læreanstalter. Beskrivelse Forfatteren er presse- og kulturchef ved den danske ambassade i Berlin og har flere bøger bag sig, bl.a. om dansk romantisme og litteraturhistorie. Offentligt diplomati supplerer gængse udenrigspolitiske redskaber, som kan have svært ved at håndtere de seneste års politiske udvikling efter 11.9. Hånd i hånd med begrebet går en an-det begreb “soft power”, som siger noget om hvilke værdier i et land, der kan være tiltrækkende på andre lande. Bogen introducerer disse nye værktøjer og rummer eksempler fra flere lande. Sammenligning Der findes en del engelsksproget litteratur om emnet, mens det kun er sparsomt be-handlet på dansk. Konklusion En introduktion på et forholds-vis højt niveau af begreberne soft povver og offent-ligt demokrati og hvorledes de indvirker på udenrigspolitikken i en mere globali-seret verden.

 

  Bent Birk Kristensen